NIEUW BERICHTGEVING INZAKE AANVRAGEN WERKTIJDVERKORTING

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Welke maatregel komt daarvoor in de plaats?
Het kabinet introduceert de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn al bekend (zie hieronder).

Waarom is de regeling Werktijdverkorting (wtv) gestopt als maatregel?

– De uitbraak van het coronavirus heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling Werktijdverkorting voor werkgevers.

– Deze regeling is niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Daarom is de wtv ingetrokken.

– Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en wil dit sneller doen dan binnen de ingetrokken WTV-regeling. Het kabinet doet dit via de nieuwe tegemoetkoming regeling.

Kan ik nog Werktijdverkorting aanvragen?

– Nee, dat is niet meer mogelijk. Hiervoor komt bovenstaande tegemoetkoming in de plaats. De procedure hiervoor zal nog bekend worden gemaakt.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, dan vernemen wij dat graag van u. U kunt ons bereiken op 045-7630792 of via info@mvovooru.nl.