MVOvoorU… meer dan alléén uw arbodienst !

Mens

“Geloof in die ene reden waarom het wél kan!”

Verzuim

“Ziek zijn overkomt je, verzuim is een keuze!”

Organisatie

“Moeizame wegen leiden naar de mooiste bestemmingen!”

Onze aanpak

Met een persoonlijke benadering adviseert en begeleidt MVOvoorU werkgevers en werknemers in personeelsaangelegenheden.
Een goed arbobeleid gaat in onze ogen enkel en alleen samen gaat met goed personeelsbeleid, en omgekeerd.

Of het nu gaat om ziekteverzuim, re-integratie, veiligheid, preventie, de RI&E of andere Arbo-vraagstukken, MVOvoorU zal altijd een persoonlijke aanpak voorop stellen waarin open communicatie centraal staat.

Daarnaast bieden wij ondersteuning en begeleiding als het gaat om personeelsvraagstukken. Zowel bij het opzetten van het beleid alsmede de uitvoering daarvan, is MVOvoorU nauw betrokken. Denk hierbij aan de persoonlijke begeleiding, bijvoorbeeld door het voeren van gesprekken inzake alle arbeidsvoorwaarden en omstandigheden, met zowel werkgever als werknemer.

De beste oplossing

Samen met de werkgever en werknemers analyseren we de aard van de problemen in de organisatie en werken we samen aan de beste oplossing. Wij zoeken in onze werkwijze nadrukkelijk ‘elke lijn’ op, stellen instrumenten en kennis ter beschikking en proberen daarnaast de financiële schade zoveel mogelijk te beperken. Dit doen we zowel bij lopende als preventieve vraagstukken/dossiers.

Meer dan dé adviseur

Veel werkgevers maar ook werknemers weten niet wat hun rechten en plichten zijn, kennen de regelgeving niet en hebben geen idee wat de gevolgen zijn van acties en keuzes. MVOvoorU is naast ‘de adviseur’ ook diegene die de vervolgtrajecten voor u als klant uit handen neemt!