MVOvoorU… meer dan alléén uw arbodienst! 

Mens

 “Elke dag is een kans om jezelf te laten zien”. 

Verzuim

“Als je iets wilt veranderen moet je gek genoeg niet zoeken naar de juiste oplossing maar naar het juiste probleem”. 

Organisatie

“De huidige situatie bepaald niet waar we eindigen maar bepaald waar we beginnen!”

Onze arbodienst

Als een werknemer langdurig verzuimt zijn zowel werknemer en werkgever, volgens de Wet Verbetering Poortwachter, verantwoordelijk voor de re-integratie.
Sinds 1 juli 2017 is de Arbowet wederom gewijzigd. Door deze wijzigingen is het voor de werkgever maar ook voor de werknemer vaak onduidelijk wat de rechten en plichten voor een ieder zijn. MVOvoorU begeleidt het volledige traject waarin voorop staat dat ook hier, naast ontzorging, naar beide partijen duidelijk en transparant wordt gecommuniceerd.

Verantwoordelijk, duidelijk en persoonlijk

MVOvoorU ondersteunt en begeleidt niet alleen inzake verzuim, maar neemt als arbodienstverlener de verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering hiervan. Dit betekent dat MVOvoorU kan garanderen dat alle dossiers die zij vanaf dag 1 begeleidt ‘WVP-proof’ zijn.
Doordat MVOvoorU deze verantwoordelijkheid op zich neemt houdt dit tevens in dat ons team nauw betrokken is en blijft bij de lopende verzuim dossiers. Korte lijnen, duidelijke communicatie en persoonlijke aanpak door zowel de casemanager als de artsen garanderen een positieve verandering in het verzuimbeleid. Dit is terug te zien in de reductie van de verzuimpercentages.

 

Kenmerkend voor MVOvoorU;

 • Volledig ingericht naar de nieuwe Arbowetgeving 2017!
 • Persoonlijke begeleiding spoor 1, 2 en 3
 • Preventief verzuimbeleid
 • Leidend in multidisciplinaire trajecten
 • Kostenbesparend en effectief
 • Locatie bezoek door Casemanager, arts en overige disciplines 
 • Artsen voor zowel werknemer als werkgever toegankelijk
 • Huisbezoeken op dezelfde dag
 • Dienstverlening mét garantie
 • Meedenkend in alle facetten
 • Vaste contactpersonen
 • Privacy voor zowel werkgever als werknemer