MVOvoorU is sinds 01-07-2021 lid van Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen!!
Professionalisering in het kader van de wet verbetering poortwachter en de daarbij horende begeleiding in spoor 1 en spoor 2!
De NVvA richt zich als beroepsvereniging op de professionalisering en profilering van arbeidsdeskundigen. De vereniging zorgt voor de ontwikkeling van het beroep en geeft kaders voor bewaking van normen en waarden bij de beroepsuitoefening. De NVvA maakt duidelijk aan arbeidsdeskundigen waar kansen in het maatschappelijke speelveld liggen. De NVvA signaleert wijzigingen in wetgeving en beleid en volgt de ontwikkeling van het vakgebied.