Onze verzuimdiensten

 • Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

  RI&E

  U heeft vast wel eens gehoord van een risico-inventarisatie en -evaluatie, ofwel RI&E. Een RI&E bestaat uit twee zaken: een LIJST met alle risico’s in uw bedrijf, en een PLAN voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. En dus ook het financiële risico.

  Bedrijven met 25 of minder werknemers hoeven hun RI&E niet te laten toetsen. Zij vallen onder het cao-model, mits deze bedrijven met een door de branche erkend RI&E-instrument werken. De kosten voor het geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren van een RI&E via MVOvoorU zijn voor rekening van de werkgever. Er wordt altijd eerst een offerte gemaakt.

  Interesse? Neem dan contact met ons op via info@mvovooru.nl of door te bellen naar 045-7630792. U kunt ook binnenlopen op onze locatie, daar staat altijd een kop koffie voor u klaar!

 • Interventie

  Interventie

  Als de problematiek van de werknemer eenmaal duidelijk is, weet MVOvoorU al snel welke interventies tot een oplossing leiden. Een interventie is een diagnose, training, behandeling of begeleiding. Een werknemer met bijvoorbeeld rugklachten leert tillen zonder zijn rug te forceren. Iemand met psychische klachten leert om anders met zijn werksituatie om te gaan.

  De interventies zijn afgestemd op; Lichamelijke klachten, conflicten, psychische problemen en bemiddeling naar ander werk. MVOvoorU schakelt hiervoor professionele interventiebedrijven in.

  Prestaties

  De prestaties van de interventiebedrijven en de vooruitgang van de werknemer worden door MVOvoorU gemonitord. Daar wij geen financieel belang hebben bij het inzetten van interventies zullen we altijd kiezen voor het meest geschikte interventiebedrijf.

  Nieuwe methodes

  In de reguliere gezondheidszorg worden meestal de traditionele wegen gevolgd. De verschillende stappen kosten soms veel tijd en de aandacht gaat op de eerste plaats uit naar genezing, niet naar werkhervatting.

  MVOvoorU gaat voortvarend te werk. Wij hebben relaties met interventiebedrijven die net als ons een zo snel mogelijke terugkeer naar het werk voorop stellen. Nieuwe methodes worden niet geweerd. Integendeel! Wanneer ze effectief blijken te zijn, worden ze toegepast. Een andere manier om de werkhervatting te bespoedigen is het combineren van interventies: als de situatie het toelaat worden ze niet na elkaar, maar tegelijkertijd ingezet. Vanzelfsprekend gaat dit altijd in overleg met de klant.

 • Preventieve Medische Onderzoeken (PMO)

  PMO

  Een werkgever is verplicht om zijn werknemers periodiek een onderzoek aan te bieden. Werknemers kunnen hier vrijwillig aan deelnemen.
  Het Preventieve Medische Onderzoek heeft naast een vragenlijst en biometrisch- en lichamelijk onderzoek ook aandacht voor de leefstijl en de conditie van de werknemers. 
  In overleg kan er gekozen worden voor een groepsrapportage. Hierbij is de grootte van de groep wel van belang.
  Bij een kleine groep deelnemers kunnen de uitschieters in een groepsrapportage makkelijk naar een bepaald persoon herleid worden.
  In verband met de AVG is dit natuurlijk niet de bedoeling. Daarom wordt er bij een kleine groep deelnemers geen groepsrapportage verstrekt.
  Daarbij dienen deelnemers toestemming te verlenen voor het anoniem verwerken van hun gegevens in deze eventuele groepsrapportage. 
  Wij hebben de mogelijkheid tot een basis-, plus- en uitgebreid PMO. 
 • Ergonomisch werken

  Wat is ergonomie?
         
  Het woord ergonomie vind zijn oorsprong in de Griekse woorden ''ergon'' (werk/arbeid) en nomos (wet/regel). Er zijn verschillende definities, maar eenvoudig vertaald houdt ergonomie zich bezig met de verhouding tussen mens, werk en product. Ergonomie streeft ernaar de werkomgeving, taken en producten zo te verbeteren dat de veiligheid, het welzijn en het optimaal functioneren van de mens bevorderd wordt.
   


  Waarom ergonomisch werken?

  Een ergonomische werkplek voorkomt en verkleint de kans op last van uw nek, schouders, armen en polsen en u loopt minder risico op RSI of op het verergeren van eventueel al bestaande klachten.
  RSI staat voor klachten aan arm, nek en/of schouder en is een model waarin aandoeningen zoals een tenniselleboog en muisarm beschreven zijn.

 • Dossiercheck

  Poortwachterproof? Borg grip op uw dossiers.

  MVOvoorU biedt verschillende werkwijzen om grip te krijgen op uw lastige dossiers. Van automatiseringsoplossing die mogelijke UWV-sancties op uw dossiers signaleren tot arbeidsdeskundige deelname aan uw reeds lopende dossiers.

  Reeds lopende dossiers bij andere arbodienst dan MVOvoorU

  Vanuit verschillende disciplines en eventueel in de vorm van een second opinion, is het goed om met frisse en onbevooroordeelde blik door een arbeidsdeskundige naar uw dossiers te laten kijken. Neem contact op over de mogelijkheden om dit, onder bepaalde voorwaarden, bij uw organisatie eens te testen.

  Lopende dossiers van MVOvoorU door derden onder de loep?

  MVOvoorU werkt volgens de officiële poortwachter checklist, in de vorm van een kalender waarin de werkgever steeds de verrichte activiteiten kan afvinken, zodoende is het in elk dossier duidelijk wat er wanneer gedaan dient te worden, zodoende kunnen wij u garanderen dat MVOvoorU haar dossiers altijd up-to-date heeft. 

  Natuurlijk is het ook mogelijk om een verzuimdossier dat door MVOvoorU begeleid wordt te laten checken door een onafhankelijke 3e partij. Gezien onze werkwijze en het feit dat onze dienstverlening altijd open staat voor u en uw wensen, informeren we u graag over de mogelijkheden in deze.

 • Spoor 2

  Wanneer vast staat dat op basis van medisch en arbeidsdeskundige onderzoek uw werknemer door beperkingen zijn eigen werk niet meer kan verrichten binnen uw bedrijf, dan is de vraag of er wellicht andere functies binnen uw bedrijf zijn die de betreffende werknemer kan uitvoeren.
  Zo niet, dan wordt van u als werkgever vanuit de wetgeving verplicht uw werknemer re-integratie aan te bieden naar ander werk buiten uw organisatie. Het zogenaamde tweede spoor.

  Terugkeer of afscheid

  Als duidelijk wordt dat een werknemer het eigen werk niet meer kan doen, adviseren we u over de te nemen stappen. Een arbeidsdeskundige zal vanuit zijn/haar expertise kijken naar de mogelijkheden voor werk.

  Re-integratie binnen het eigen bedrijf

  Als blijkt dat de werknemer met aangepast werk binnen het eigen bedrijf kan re-integreren, kunnen werkgever en werknemer te maken krijgen met verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Verbetering Poortwachter en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA):

  • scholing of training voor de werknemer;
  • financiële voor- en nadelen;
  • aanpassingen in het arbeidscontract (salaris, aantal te werken uren);
  • subsidiemogelijkheden. 

  Re-integratie bij een ander bedrijf

  Stelt de arbeidsdeskundige vast dat de werknemer niet bij de eigen werkgever kan re-integreren, dan dient de re-integratie te worden gericht op (ander) werk bij een andere werkgever. Bij deze ingrijpende gebeurtenis biedt MVOvoorU de werknemer houvast. Gebleken is dat werknemers blij zijn met een externe partij en gemotiveerd raken. Dat is een belangrijke voorwaarde, aangezien de kans op succes anders klein is. Wat hiervoor nodig is, zal per situatie verschillen. Elk traject, elke werkgever, elke werknemer en elke situatie is anders.

  Enkele voorbeelden van wat een traject kan inhouden: scholing voor de werknemer, een beroepskeuze-onderzoek, begeleiding, een sollicitatietraining, netwerkbenadering of job-hunting. Werkgever en werknemer kunnen samen met MVOvoorU een traject op maat uitstippelen. We hebben de expertise in huis om u hierbij te adviseren en ondersteunen.

  MVOvoorU is lid van de NvvA (Nederlandse vereniging van Arbeidsdeskundige) 

Deze site maakt gebruik van cookies. X