Organisatie

Een gezond personeelsbeleid is het halve werk…

Er is geen ‘beste’ manier om het personeelsbeleid te organiseren, afhankelijk van de bedrijfssituatie kunnen meerdere mogelijkheden toepasbaar zijn. Wel kan iets goed of minder goed georganiseerd zijn en dat wat vandaag prima geregeld is, kan morgen weer aan verbetering toe zijn.

Afwijking in gedrag

Binnen elke organisatie is sprake van gewenst gedrag. Afwijking in positieve zin, bijvoorbeeld vanwege een extra inspanning, kan leiden tot een beloning. Maar ook negatieve 
afwijkingen dienen te worden aangepakt in een organisatie, maar hoe doe je dat? Wat mag wel en wat mag je als werkgever niet?

Personeelsbeleid

Kennis is overal te vinden, maar hoe pas je regels en wetten in de dagelijkse praktijk toe? Hoe ga je om met alles wat te maken heeft met personeel? MVOvoorU wisselt kennis en ervaringen uit en begeleidt bedrijven bij het toepassen van een maatwerk personeelsbeleid dat samen met de werkgever wordt opgesteld.

Deze site maakt gebruik van cookies. X