Onze HR-diensten

Een gezond personeelsbeleid is het halve werk…

Er is geen ‘beste’ manier om het personeelsbeleid te organiseren, afhankelijk van de bedrijfssituatie kunnen meerdere mogelijkheden toepasbaar zijn. Wel kan iets goed of minder goed georganiseerd zijn en dat wat vandaag prima geregeld is, kan morgen weer aan verbetering toe zijn. 

Neem contact met ons op!

Kortom is er behoefte naar een HR-ondersteuning die naast een persoonlijk, transparante en duidelijke aanpak ook volledig ontzorgt neem dan contact op met MVOvoorU via +31 (0)45 - 763 07 92 of mail naar info@mvovooru.nl.
Wij maken graag een afspraak om een maatwerk dienstverlening met u te bespreken.

 • Coachingstraject

  Leiderschap is een talent dat iemand meekrijgt en in meer of mindere mate ontwikkelt. Iedereen heeft het talent om zichzelf leiding te geven en is daar ook verantwoordelijk voor. Sommigen zijn goed om projecten te leiden, anderen om teams aan te sturen, anderen om één op één mensen leiding te geven als mentoren, en weer anderen om hele organisaties te leiden. Maar enkele van de volgende eigenschappen zijn altijd in de kern aanwezig als er sprake is van leiderschap potentieel.

  1. De wil om richting te geven en verantwoordelijkheid te nemen.
  2. De vaardigheid om mensen aan te trekken en ze te motiveren om mee te gaan.
  3. De actieve instelling om vorm te willen geven aan een organisatie.
  4. Het verlangen om een visie te communiceren en anderen aan te moedigen op te staan en in beweging te komen.

  Echter een goede leider begint bij zichzelf. De antwoorden op de vragen; “Wie ben ik?, wat kan ik? en wat wil ik?, zijn van essentieel belang om als basis te dienen om het beste uit jezelf te halen.

 • Verbetertrajecten

  Goed functioneren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de werknemer en werkgever. De werknemer dient zich primair verantwoordelijk te voelen voor goed functioneren. De werkgever dient te faciliteren en de voorwaarden voor goed functioneren in te vullen. Wanneer er sprake is sprake is van onvoldoende of slecht functioneren hebben werkgever en werknemer ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit geldt dus ook voor een verbetertraject, functioneringstraject of bij het samenstellen van een verbeterplan. Tijdens dit verbeterplan zullen een aantal fases doorlopen worden:

  1. Bewustwording
  2. Openheid van zaken
  3. Positiviteit
  4. Monitoring van het proces en resultaten
  5. Eindevaluatie

  Voor meer informatie over een verbetertraject binnen MVOvoorU, kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@mvovooru.nl of door ons te bellen op nummer 045-7630792. Wij maken graag een afspraak om een maatwerk dienstverlening met u te bespreken. 

 • Ondersteuning HR-beleid

  MVOvoorU is als HR-dienstverlener thuis in het begeleiden van personeelsvraagstukken ook wel het HR-beleid genoemd. ‘HR-beleid’ is een breed begrip. Zo kan het gaan over huisregels, protocollen, contracten, wet- en regelgeving, maar ook over het functioneren, de houding van het personeel en de werksfeer. Bij al deze aspecten biedt MVOvoorU begeleiding, ondersteuning en zelfs de mogelijkheid tot uitvoering van eventuele veranderingen. Denk hierbij o.a. aan:

  • Persoonlijke begeleiding; 
  • Maatwerk;
  • Advies;
  • Opstellen van het gehele arbeidsvoorwaardenpakket;
  • Opstellen personeelshandboeken;
  • Functionerings- en beoordelingsgesprekken;
  • Pakketprijzen;
  • Gecertificeerde testen;
  • Competentiemanagement;
  • Conflictmanagement.

  Neem contact met ons op!

  Kortom is er behoefte naar een HR-ondersteuning die naast een persoonlijk, transparante en duidelijke aanpak ook volledig ontzorgt neem dan contact op met MVOvoorU via +31 (0)45 - 763 07 92 of mail naar info@mvovooru.nl.
  Wij maken graag een afspraak om een maatwerk dienstverlening met u te bespreken.

 • Outplacement

  Outplacement is het geheel van vragen, antwoorden, activiteiten en begeleiding dat van toepassing is als één of meerdere medewerkers noodgedwongen naar een andere werkgever dienen over te stappen, bijvoorbeeld bij ontslag of reorganisatie. De duur van outplacement-trajecten hangt meestal af van de lengte van het dienstverband en de leeftijd van de kandidaat. MVOvoorU levert maatwerk en stemt de duur daarom per klant af. Het is bij ons mogelijk de uitvoering in modules te verdelen, waardoor u als opdrachtgever grip houdt op de kosten.

Deze site maakt gebruik van cookies. X