Algemene voorwaarden

Klik voor de Algemene voorwaarden van MVOvoorU B.V.

Moet ik een verwerkersovereenkomst afsluiten met mijn arbodienst?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).  Veel informatie over de AVG is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als een organisatie gegevens verwerkt, dient in veel gevallen een verwerkersovereenkomst te worden opgesteld. Omdat MVOvoorU arbodienst een wettelijke taak uitvoert is ze voor de AVG verantwoordelijke en géén verwerker. Daarmee vervalt in de basis de noodzaak voor een verwerkersovereenkomst. Voor uw specifieke situatie kunt u ook altijd contact opnemen met uw contactpersoon van MVOvoorU.

 

Deze site maakt gebruik van cookies. X